VOX LOADER

Mjukvara för att skapa talmeddelanden för VOX produkterna.

Kategori:

Beskrivning

VOX LOADER

Programvaran VOX LOADER använder man för att skapa och överföra röstmeddelanden till VOX-sirensortimentet.

 

Kommunikationen med enheten sker via en sömlös USB-anslutning.

 

Programvaran upptäcker också automatiskt om den anslutna enheten är adresserbar eller konventionell.