Elotec EloCare

Elotec EloCare övervakar andning, rörelser och närvaro med hjälp av radarteknik och artificiell intelligens. Systemet fungerar som en andnings- och rörelsesensor (PBS). Elotec EloCare har installerats i flera fängelser, arrester och psykiatriska sjukhus i Norge och andra länder.
Sedan anläggningarna sattes i drift har de identifierat akuta situationer och därigenom gjort det möjligt för fångvaktare och arrestpersonal att reagera på situationer som annars inte skulle ha upptäckts i tid.