Linjär värmedetektering

Med signaline system och LocatorPlus kan man i displayen på metern se var branden har uppstått.
Man kan om man så önskar exportera denna information via MODBUS till ett externt gränssnitt.
Genom att ansluta 2 x 1000 meter till systemet möjliggör man ett mycket stort täckningsområde.
Och tack vare den tåliga ytan på kabeln så kan den installeras i de tuffaste miljöer så som raffinaderier eller förbränningsstationer.
Men den kan även skydda kabelstegar i så väl innemiljö som tunnlar och kulvertar.
Med dess breda spann på matningsspänning så kan den förutom att anslutas till brandlarm även anslutas till BMS system och inbrottslarm.
Med möjlighet att nyttja den inbyggda 2-sektionsberoendet kan man även med fördel nyttja den till släcksystem.

SIGNALINE