OWL GRAFISK PROGRAMVARA

Grafisk programvara för upp till 64 system

Kategori:

Beskrivning

OWL är en grafisk programvara för att hantera, och övervaka upp till 64 system.

OWL är en mycket avancerad programvara för övervakning och styrning som möjliggör enkel och intuitiv hantering av alla brandlarmscentraler som ingår i Chameleon Network-serien.

OWL’s moderna och sofistikerade grafiska användargränssnitt (GUI) visar samtliga enheter, larm och statusinformation om en eller flera anslutna brandlarmanläggningar. Konfigurationsfilen från brandlarmscentralen används för att enkelt importera enheterna (slingor, sektioner, texter och enhetstyper). Programvaran är lätt att använda, enkel ”drag-and-drop”-ikonplacering ger enkel enhetsallokering på önskade ritningar.

OWL’s grafik och ikoner gör att användaren snabbt kan identifiera och reagera på brandlarm och fel i realtid. Grundläggande kommandon som “aktivera larmklockor/sirener”, “tysta larmdon”, “tysta summer” och “systemåterställning” kan aktiveras på ett intuitivt sätt från programvarans startsida.

Enkla kontrollknappar låter användaren från/tillkoppla enheter på slingan.
Realtids statusövervakning och analogvärden kan också visas från alla anslutna enheter via ett enkelt menyval. Alla händelser visas grafiskt på skärmen tillsammans med en planritning av det aktuella objektet.

Programvaran OWL ger en kostnadseffektiv lösning för alla typer av installationer och är lämplig för allt från ett mindre objekt med en central till en multicentralsanläggning med flera våningsplan och byggnader.

I tre enkla steg kan kunder använda OWL genom att importera sina konfigurationsfiler från panelen till OWL-övervakningsprogramvaran:
Steg 1 – exportera konfigurationsfilerna från brandlarmscentralen till datorn.
Steg 2 – importera konfigurationsfilerna från datorn till OWL-programvaran.
Steg 3 – driftsätt systemet med ett enkelt klick, ”drag and drop”.

OWL’s eleganta och användarvänliga grafiska användargränssnitt visar alla systemets enheter och larmhändelser, tillsammans med information om centralernas tillstånd. Allt arrangerat på ett enkelt och logiskt sätt mot en planritning som sedan låter användaren snabbt och i realtid identifiera brandlarm och fel via grafiken och ikonerna. Händelselogg som kan exporteras ut och tex användas som ett provningsprotokoll för testade detektorer.

Ett enkelt, avancerat och kostnadseffektivt system för övervakning av GFE brandlarm och släcksystem.